En què consisteix?

La teva instal·lació de gas necessita inspeccions periòdiques per garantir-te un aprofitament òptim de l’energia i la màxima seguretat en la seva utilització. Resolem tots els dubtes que tinguis sobre el procés d’inspecció periòdica:

Què és la inspecció periòdica i com m’afecta?

La teva instal·lació de gas ha de passar obligatòriament una inspecció cada 5 anys per comprovar que compleix els requisits tècnics i de seguretat.

Poden fer aquesta comprovació les empreses instal·ladores habilitades o la teva empresa distribuïdora de gas.

El manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas és responsabilitat del titular o de l’usuari de la instal·lació.

Quins són els resultats possibles de la inspecció periòdica?

Satisfactori. La instal·lació ha quedat en regla en el moment de la inspecció.

No satisfactori. S’han detectat anomalies que cal corregir.

Absent . No s’ha pogut fer la inspecció i cal concertar una nova visita.

Què es valora en una inspecció periòdica?

1.L’absència de fuites de gas a la instal·lació

2.La comprovació de les canonades del gas (zones visibles i accessibles)

3.Condicions de ventilació i la ubicació dels comptadors

4.La ventilació dels locals que contenen aparells de gas

5.La connexió dels aparells a la instal·lació de gas

6.Els conductes d’evacuació d’escalfadors i calderes

7.Comprovació de la combustió en escalfadors, calderes i vitroceràmiques de gas

8.Les condicions de funcionament dels aparells que funcionen amb gas

Com mantenir una instal·lació en bon estat?

1.Mantingues la zona de l’escalfador o caldera neta i accessible

2.No manipulis la instal·lació i els aparells de gas de qualsevol manera sense assistència professional.

3.No impedeixis l’entrada d’aire als orificis i no obstrueixis les ventilacions.

4.No pengis objectes a les canonades del gas o a les seves claus.

5.No emmagatzemis productes combustibles a prop dels aparells que funcionen amb gas.

Què passa si no permeto que es dugui a terme la inspecció?

La teva instal·lació de gas requereix certes cures per garantir-ne la utilitat. No oblidis passar la inspecció, per la teva seguretat. Si no es passa la inspecció, es notificarà a l’organisme competent de la teva comunitat autònoma i es pot interrompre el subministrament de gas.

Posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client al telèfon 900 510 511, disponible les 24 hores del dia, per concertar una cita nova.