La teva inspecció periòdica

Hem d’assegurar que la teva instal·lació de gas funciona bé (*)

Segons dicta el Reial decret 984/2015, has de fer la inspecció periòdica de la instal·lació receptora individual cada cinc anys com a termini màxim. La pots fer amb Gas Natural Redes GLP o amb una empresa instal·ladora de gas autoritzada.

Des de Gas Natural Redes GLP, el teu distribuïdor, t’avisarem tres mesos abans, mitjançant una carta, de la necessitat de fer la inspecció, i et notificarem quina setmana passarem a fer-la. A més, una setmana abans de la inspecció, t’avisarem mitjançant cartell/carta del dia exacte i de la franja horària en què passarem pel teu domicili.

Si decideixes fer la inspecció amb una empresa instal·ladora, disposaràs del termini indicat a la carta que t’enviem per posar-te en contacte amb una empresa instal·ladora. Ells mateixos s’encarregaran d’informar-nos quan ja s’hagi fet la inspecció, del resultat d’aquesta, i ens enviaran el Certificat d’inspecció periòdica a través del nostre web.

Pots consultar la llista d’instal·ladores al web del Ministeri: sedeaplicaciones.minetur.gob.es

Segons estableix la Llei, si no tenim aquest certificat abans que transcorri el termini indicat a la carta, Gas Natural Redes GLP farà la inspecció de la teva instal·lació en el termini comunicat a l’inici de la carta.

En ambdós casos, la inspecció té un cost, que s’inclourà a la factura de gas. Recorda que no hauràs de pagar en efectiu la inspecció durant la visita al domicili.

Consulta aquí el RD 984/2015 (pàgines: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), que regula el mercat organitzat de gas.

en_que_consiste_CA,0

(*)Durant els treballs d’inspecció es duran a terme proves de combustió dels aparells de producció d’aigua calenta sanitària, i és necessari que aquests funcionin a la màxima potència, per la qual cosa hi haurà un cert consum d’aigua que podries aprofitar per a altres usos.