Estalvi i eficiència

Cuidar el medi ambient i l’entorn que ens envolta és responsabilitat de tots. Com que els recursos de la naturalesa són limitats, hem de fer un consum responsable de l’energia. Les cases són les responsables del 17% del consum energètic d’Espanya, per la qual cosa tots els ciutadans podem col·laborar en la reducció d’aquest consum. Amb aquests petits gestos per ser més eficients amb l’energia a la llar, entre tots també contribuirem a una millor preservació del medi ambient.

climatizacion3

La calefacció suposa prop del 39% del consum energètic de les cases, de manera que és molt important posar especial atenció a la climatització de la nostra llar.

Climatització

Realitzar el manteniment periòdic de les calderes i els equips de calefacció per mantenir-les en òptim funcionament.

Per estalviar en calefacció, ajustar el termòstat entre 19 ºC i 21 ºC. Quan no hi hagi ningú a casa, mantenir-lo entre 15 ºC i 17 ºC. A l’estiu, la temperatura òptima      és d’uns 25 °C

Les reixetes de ventilació han d’estar en perfectes condicions, sense obstruccions.

 Les modificacions a les instal·lacions o als aparells de gas les han de dur a terme empreses instal·ladores habilitades.

El millor lloc per col·locar els radiadors és sota la finestra. Així, afavorirem la correcta difusió de l’aire per l’habitació.

Cal purgar els radiadors de l’habitatge periòdicament.

Tancar les claus dels radiadors de les estances que no s’utilitzin habitualment i mantenir la porta tancada.

Les cortines eviten pèrdues de calor, encara que no han de tapar ni obstruir els radiadors

Tancar les finestres i les cortines a la nit per evitar pèrdues de calor.

Amb només 10 minuts a primera hora del matí es poden ventilar les estances.

aislamiento

El 40% de les pèrdues de calor es produeixen per les finestres. Amb petites millores en l’aïllament podem aconseguir importants estalvis energètics i econòmics.

Aïllament

Instal·lar doble finestra o substituir el vidre i la fusteria de les finestres per altres de més eficients.

Una casa ben aïllada redueix els costos de calefacció entre un 20% i un 40%

Vigilar que els caixetins de les persianes no tinguin escletxes i estiguin convenientment aïllats.

Fer servir silicona, massilla o el rivet per disminuir possibles pèrdues de calor.

agua,6

L’aigua calenta sanitària (ACS), amb un 12,6%, és el segon focus de consum energètic a les cases espanyoles, per la qual cosa cal tenir en compte un seguit de mesures d’estalvi i bones pràctiques.

Ús de l’aigua

Millor una dutxa que un bany: una dutxa gasta uns 50 litres d’aigua, mentre que la banyera plena en gasta uns 300 litres.s.

Tancar les aixetes mentre no utilitzem l’aigua, ja que per una aixeta oberta surten 10 litres per minut.

Cal reparar les aixetes que perdin aigua; una aixeta que degota pot gastar fins a 30 litres al dia.

Instal·lar a les aixetes dispositius reductors del cabal; s’hi enrosquen aixetes i redueixen el consum fins a la meitat.

Limitar les temperatures màximes d’emmagatzematge i distribució per reduir pèrdues tèrmiques.

Les canonades per les quals transcorre han d’estar perfectament aïllades. Com més llarg sigui el recorregut, més pèrdues hi haurà..

cocina

El gas natural com a energia ofereix múltiples avantatges a l’hora de cuinar. A més, en comparació amb altres energies, el gas natural resulta també més econòmic i és una energia segura, neta i respectuosa amb el medi ambient.

Cuina

Utilitzar olles i paelles que tinguin un diàmetre una mica superior a la superfície de la placa fa que la cocció sigui més ràpida i que s’estalviï fins a un 20%.

Cuinar amb un recipient amb tapa ens ajudarà a estalviar fins a un 25% d’energia. I apagar el foc 5 o 10 minuts abans d’acabar la cocció per aprofitar la calor                residual.

Quan cuines, és millor utilitzar olles de pressió o ràpides, ja que redueixen fins a un 60% el consum energètic.