No he superat la inspecció

No he superat la inspecció periòdica. I ara què faig?

Si no has superat la inspecció periòdica, t’hauràs de posar en contacte amb un instal·lador o una empresa autoritzada / SAT perquè corregeixi les anomalies detectades durant la visita.

Una vegada resoltes, el tècnic emplenarà el justificant de correcció d’anomalies.

Qui corregeix les anomalies?

L’instal·lador o l’empresa autoritzada, o el Servei d’Assistència Tècnica.

Recorda que l’instal·lador que fa la inspecció no podrà reparar les anomalies durant la visita de la inspecció.

Què faig una vegada resoltes les anomalies?

Una vegada resoltes les anomalies, l’instal·lador, el tècnic de l’empresa autoritzada o el tècnic d’Assistència Tècnica emplenarà el justificant de correcció d’anomalies (JCA), que podrà baixar des del nostre web, i ho notificarà a la distribuïdora (Gas Natural Redes GLP).

Què és el justificant de correcció d’anomalies?

El document justificant de correcció d’anomalies és un document que dóna fe que s’han corregit les anomalies detectades. Assegura’t que estigui ben emplenat, signat i segellat.

On s’ha d’enviar el justificant de correcció d’anomalies?

Fes-nos arribar el document degudament emplenat, signat i segellat a l’adreça postal que s’especifica al mateix document que t’haurà lliurat l’inspector (franqueig pagat) si ho ha fet la distribuïdora o, en cas contrari, a l’adreça electrònica inspeccionperiodicaGLP@gasnaturalfenosa.com

En cas de no disposar d’aquest document, baixa’l des d’aquesta mateixa pàgina.

Què passa si no envio el justificant de correcció d’anomalies?

No tindrem constància que s’han corregit les anomalies i figurarà que la teva instal·lació no compleix la normativa vigent. Periòdicament es fa una notificació a l’organisme competent de la teva comunitat autònoma de les instal·lacions amb anomalies i es pot interrompre el subministrament de gas.

Com cal emplenar el justificant de correcció d’anomalies?

Si vols saber com has d’emplenar el justificant de correcció d’anomalies, descarrega’t les instruccions en aquesta pàgina.

Justificant de correcció d’anomalies (JCA)

Des d’aquí pots descarregar el document de correcció d’anomalies, així com consultar les instruccions per emplenar-lo correctament.