Servizos para clientes

A lectura do contador é importante para que a túa factura reflicta os consumos reais. Consulta como podes facernos chegar a túa lectura.

Debes realizar a inspección periódica da túa instalación cada 5 anos. Explicámosche todos os detalles…

Principais operacións para certificar o correcto funcionamento e seguridade da túa instalación de gas:

Explicación visual e sinxela da túa factura de gas para que entendas toda a información que contén.